Szkoły w projekcie „Rodzina polonijna”

  2654

  Szkoła Pro Futuro w Warszawie

  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

  Polska Szkoła Dublin 15 im. Konstancji i Kazimierza Markiewiczów

  Polish School in Galway, Holy Trinity National School

  Polska Szkoła Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie z Polsko-Hiszpańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum

  Polska Szkoła Forum im. Marii Konopnickiej w Mostoles działająca przy Hiszpańsko Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum

  Polska Szkoła w Wexford im. Pawła Edmunda Strzeleckiego

  Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku

  I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach