Szkoły w projekcie „Rodzina polonijna”

    64

    Szkoła Pro Futuro w Warszawie

    Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

    Polska Szkoła Dublin 15 im. Konstancji i Kazimierza Markiewiczów

    Polish School in Galway, Holy Trinity National School