Nasze doświadczenie

DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE FUNDACJI „BLIŻEJ POLSKI”

 1. Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie zestawów tablic interaktywnych z rzutnikami multimedialnymi w 10 szkołach polonijnych na terenie Europy (Czechy, Litwa, Ukraina, Niemcy) oraz przeszkolenie grupy nauczycieli. Realizacja: marzec – maj 2011. Wartość-150 000 zł. Źródło – Senat RP.
 1. Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie zestawów tablic interaktywnych z rzutnikami multimedialnymi w 5 szkołach polonijnych na terenie USA. Realizacja: marzec – maj 2011. Wartość – 75 000 zł. Źródło – Senat RP.
 1. Razem zbudujemy czystą Europę – realizowany przez kraje: Szkocja Litwa Polski. Realizacja: styczeń – listopad 2011. Wartość – 87 402 zł. Źródło – Senat RP.
 1. „Moja Mała Ojczyzna” z udziałem szkoły podstawowej z Zaolzia. Realizacja – październik 2011. Wartość – 43 721 zł. Źródło – Senat RP.
 1. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej z udziałem drużyn ze szkół polonijnych z Białorusi, Litwy i Szkocji oraz Polski. Realizacja – kwiecień 2011. Wartość – 50 000 zł. Źródło – Senat RP.
 1. Obóz sportowy klubu Sokół przy Związku Polaków w Grodnie Białoruś. Realizacja: sierpień 2011. Wartość – 44 800 zł. Źródło – Senat RP.
 1. Polska nasza wspólna Ojczyzna Szkoła im. M. Kopernika w Niels USA. Szkolenia metodyczne dla nauczycieli polonijnych, m.in. z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, 2012 rok.
 1. Polska Nowoczesna Edukacja funkcja nauczyciela we wzmacnianiu roli języka polskiego i budowaniu wizerunku polskiej szkoły. Uczestnikami przedsięwzięcia byli Polacy mieszkający poza granicami kraju, nauczyciele z polskich szkół na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Czech. Realizacja: czerwiec 2014. Wartość – 90 000 zł. Źródło – Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 1. Wsparcie szkół w Madrycie i Mostoles w Hiszpanii:
  a) Kompleksowe wsparcie nauczania na terenie całej Hiszpanii poprzez organizację warsztatów metodycznych dla nauczycieli.
  b) Podniesienie atrakcyjności edukacji poprzez wyposażenie w nowoczesne rozwiązania techniczne i materiały dydaktyczne oraz bieżące wsparcie funkcjonowania placówek.
  c) Integrację środowiska polonijnego wokół tych placówek poprzez wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych.

Realizacja: maj – grudzień 2016. Wartość – 90 000 zł. Źródło – Senat RP.

 1. Organizacja konferencji dla firm polonijnych na temat możliwości inwestowania i współpracy z Polską w połączeniu z konkursem dla najlepszych firm, przedsiębiorstw i pracowników pochodzenia polskiego w Kanadzie. Realizacja: maj – grudzień 2016. Wartość – 98 000 zł. Źródło – Senat RP.
 1. Wyposażenie Polskiej Szkoły Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie działającej przy Hiszpańsko – Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum. Realizacja: lipiec – wrzesień 2017. Wartość – 68 200 zł. Źródło finansowania – Senat RP.
 1. Wyposażenie Polskiej Szkoły Forum im. Marii Konopnickiej działającej przy Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum. Realizacja: lipiec – wrzesień 2017. Wartość – 45 505 zł. Źródło finansowania – Senat RP.
 1. Wyposażenie przedszkola przy Polskiej Szkole Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie działającej przy Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum. Realizacja: lipiec – wrzesień 2017. Wartość – 25 880 zł. Źródło finansowania – Senat RP.
 1. Zwiększenie obszaru oddziaływania pisma polonijnego Gwiazda Polarna ma na celu wsparcie pisma w dotarciu do ogromnej rzeszy Polaków mieszkających w USA, również tej młodszej urodzonej w USA, ale pochodzenia polskiego. Realizacja: sierpień – listopad 2017. Wartość – 52 640 zł. Źródło finansowania – Senat RP.
 1. Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (…) dotyczył nawiązania współpracy dwóch szkół z Polski (Warszawa i Ząbki) z dwoma szkołami w Irlandii (Dublin i Galway), wspólne wizyty, wymianę doświadczeń, realizację wspólnych programów nauczania. Realizacja: październik 2017 – wrzesień 2018. Wartość – 160 000 zł. Źródło -Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 1. Zwiększenie obszaru oddziaływania pisma polonijnego Gwiazda Polarna. Realizacja: lipiec – grudzień 2018. Wartość: 87 000 zł. Źródło – Senat RP.
 1. Wyposażenie Polskiej Szkoły Dublin 15 im. Konstancji i Kazimierza Markiewiczów. Realizacja: sierpień – listopad 2018. Wartość – 45 471 zł. Źródło – Senat RP.
 1. Wyposażenie Polskiej Szkoły w Galway im. Wisławy Szymborskiej. Realizacja: sierpień – listopad 2018. Wartość: 64 681 zł. Źródło – Senat RP.
 1. Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie. Realizacja: sierpień – listopad 2018. Wartość: 37 991 zł. Źródło – Senat RP.