Strona główna Warsztaty

Warsztaty

Działanie nr 1 – Wizyta i rewizyta uczniów. W ramach działania nastąpi opracowanie przebiegu i zorganizowanie 5 – dniowej wizyty uczniów z Polski do Irlandii, a następnie w ramach rewizyty – uczniów z Irlandii w Polsce. Z każdej szkoły zostanie wyłonionych po 10 uczniów i 2 nauczycieli, którzy jako ambasadorzy i liderzy swojej placówki nawiążą bezpośrednią współpracę ze swoimi rówieśnikami z drugiego kraju. Wyłoniona reprezentacja każdej szkoły zacieśni więzy wśród uczniów i nauczycieli, a także pozwoli im się zintegrować, wymienić poglądy, doświadczenia, a także przedstawić swój sposób nauczania i postrzegania wolnej i niepodległej Polski. W ramach wizyty uczniowie i nauczyciele odwiedzą miejsca związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, będą uczestniczyć w warsztatach tematycznych, poznają funkcjonowanie placówki w Polsce i za granicą oraz poznają dziedzictwo polonijne w Irlandii i dziedzictwo polskie w kraju. W kraju goszczącym (będącym gospodarzem) w wizycie aktywny udział wezmą wszyscy uczniowie i nauczyciele danej placówki. Opracowana zostanie także formuła nagrywania filmów i opracowania gry miejskiej w przyszłym roku oraz dalszych kontaktów za pośrednictwem narzędzi ICT (np. wideokonferencje za pomocą multitablicy czy skype). W celu najbardziej efektywnej współpracy planowane jest wysłanie w jednym terminie delegacji po 10 uczniów i 2 nauczycieli z Warszawy i Ząbek do Galway i Dublina oraz odwrotnie. Tytuł wizyty w Irlandii i zakres tematyczny: Polscy emigranci w Irlandii spotkanie uczniów oraz zwiedzanie, w tym najważniejszych zabytków i miejsc związanych z Polakami i polskością oraz odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości. Tytuł rewizyty w Polsce i zakres tematyczny: Polska moją ojczyzną spotkanie uczniów oraz zwiedzanie Warszawy, w tym najważniejszych zabytków i miejsc związanych z historią miasta i walką o niepodległość oraz przybliżenie historii odzyskania wolności przez nasz kraj.

Zobacz również

Warto spojrzeć