video

Gra miejska Dublin-Ząbki: „Niepodległa”

Gra miejska - ,,Poznajemy przeszłość naszej okolicy związaną z Niepodległością" Cele kształcenia: Cele ogólne: wyrabianie nawyku poszanowania historii naszego kraju, zapoznanie z sytuacją historyczno-polityczną w 1918 roku, kształtowanie postawy patriotycznej i moralnej, rozwijanie poczucia przynależności...

Zobacz również

Warto spojrzeć