Strona główna Gry miejskie

Gry miejskie

Opracowanie gry miejskiej. Za opracowanie 2 gier miejskich odpowiedzialni będą nauczyciele i uczniowie z Polskiej Szkoły Dublin 15 im. Markiewiczów i Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach. W grze miejskiej zostanie wykorzystana gra interaktywna Tuż, tuż NIEPODLEGŁOŚĆ przygotowana wcześniej przez nauczycieli dla uczniów umożliwiająca zastosowanie tzw. wzbogaconej rzeczywistości. Trasa gry miejskiej zostanie wyznaczona, np. w parku przy szkole i zakończy się uroczystym apelem szkolnym uświetnionym rekonstrukcją Ławeczki Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Tytuł gry i zakres tematyczny: Droga do NIEPODLEGŁOŚCI – wydarzenia z okresu I wojny światowej oraz Polacy na frontach I wojny światowej tj. Polskie Drużyny Strzeleckie, Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa, Legion Puławski, oddział Bajończyków we Francji oraz wydarzenia poprzedzające odzyskanie niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 r. tj. rozejm w Compiegne, przejmowanie władzy w polskich miastach i regionach, tworzenie struktur polskiej państwowości oraz sylwetki Wielkich Polaków tj. Marszałek Józef Piłsudski, ks. Józef Londzin (Cieszyn), Ignacy Daszyński (Lublin), książę Zdzisław Lubomirski, premier Jędrzej Moraczewski, premier Ignacy Jan Paderewski. Za przygotowanie gry odpowiedzialna będzie Polska Szkoła w Dublinie i Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach. Scenariusz i tematyka gry miejskiej zostanie wykorzystana przez wszystkie 4 szkoły biorące udział w projekcie. W każdej szkole odbędą się min. 4 zajęcia dla 4 różnych klas powiązane z wykorzystaniem gry miejskiej.

video

Interaktywna Gra Historyczna Warszawa – Galway

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
video

Gra miejska Dublin-Ząbki: „Niepodległa”

Gra miejska - ,,Poznajemy przeszłość naszej okolicy związaną z Niepodległością" Cele kształcenia: Cele ogólne: wyrabianie nawyku poszanowania historii naszego kraju, zapoznanie z sytuacją historyczno-polityczną w 1918 roku, kształtowanie postawy patriotycznej i moralnej, rozwijanie poczucia przynależności...

Zobacz również

Warto spojrzeć