Strona główna Filmy patriotyczne

Filmy patriotyczne

Opracowanie i nakręcenie 4 filmów promujących polską niepodległość, twórczość, kulturę, sztukę, zabytki, tradycje i zwyczaje. W ramach kręcenia filmów nastąpi przygotowanie uczniów szkół w Irlandii z członkami Polish-Irish Society oraz autorem książek p. Patrickiem Quigley (irlandzki pisarz i dziennikarz, który zainteresował się Polską w połowie lat dziewięćdziesiątych, gdy do Dublina zaczęli zjeżdżać nasi rodacy). Z kolei dzieci ze szkół polskich zostaną zaangażowane w spotkania z osobami starszymi (np. dziećmi osób walczących o niepodległość), które mogą pamiętać tamte czasy i mogą im przedstawić żywe świadectwo związane z odzyskaniem niepodległości. W filmie pt. NIEPODLEGŁOŚĆ wokół nas zostaną wykorzystane elementy dramy, inscenizacji, recytacji oraz wywiady zebrane przez uczniów szkoły polonijnej wśród irlandzkich emigrantów starszego pokolenia m.in. rodzinne opowieści o zrywach niepodległościowych i I wojnie światowej oraz polskich uczniów. Wywiady zostaną przeprowadzone we współpracy z Polish-Irish Society z siedzibą w Dublinie oraz z udziałem autora książek p. Patricka Quigley, który zapozna uczniów z historią hrabiego Kazimierza Markiewicza zamieszkałego w Irlandii i biorącego udział w walce o niepodległość Polski na frontach I wojny światowej. Tytuł filmu i zakres tematyczny: NIEPODLEGŁOŚĆ wokół nas rodzinne opowieści o zrywach niepodległościowych i udziale Polaków w walkach o niepodległość, przykłady Polaków, którzy mieszkali na emigracji i brali udział w walce o niepodległość Polski, sylwetki Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Film zaprezentuje również elementy polskiej kultury, tradycji, sztuki i historii widzianej oczami młodych polskich emigrantów mieszkających w Irlandii oraz dzieci mieszkających w Polsce. W filmie uczniowie z obu krajów udzielą odpowiedzi, m.in. na pytanie co dla nich oznacza niepodległość, dlaczego ważne było by Polska była niepodległa.

Zobacz również

Warto spojrzeć